Przedszkole Prywatne

Standardy ochrony Małoletnich

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) w Niepublicznym Przedszkolu "Akademia Maluszka" w Krakowie wprowadzone zostają Standardy Ochrony Małoletnich.

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić wychowankom Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka" harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych o zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w przedszkolu. Treść i wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku.
Standardy ochrony Małoletnich

O nas

Przedszkole prywatne Chatka Maluszka (poprzednio Akademia Maluszka) jest przedszkolem artystyczno-językowym, którego celem jest wspieranie dzieci w edukacji i ich codziennym rozwoju. Bogaty program zajęć oraz profesjonalna i zaangażowana kadra to nasz sposób na kreowanie otwartości i chęci do przyswajania wiedzy oraz nabywania nowych doświadczeń. Dużym atutem naszego przedszkola jest program zajęć artystycznych, które uczą relacji w grupie, wyrażania swoich emocji oraz określania swoich potrzeb.

W przedszkolu najważniejsze jest dla nas Dziecko. W atmosferze szacunku wspieramy wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Z dużą uwagą obserwujemy ich osobowość i budujemy poczucie własnej wartości. Tworzymy bezpieczną przestrzeń do realizacji zainteresowań. Codziennie wspieramy Rodziców w wychowaniu ich maluszków, służąc radą i wzajemną współpracą.

Zapraszamy do miejsca, w którym zajęcia języka angielskiego są prowadzone w naturalny i bezstresowy sposób. Dzieci przyswajają język poprzez zabawę i zadania w ramach planu dnia. Język obcy służy dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski

angielski

Język angielski realizowany jest w ramach podstawy programowej oraz jako zajęcia dodatkowe. Lekcje prowadzi nauczycielka języka angielskiego, która ma również przygotowanie pedagogiczne. W programie: zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów, piosenki, bajki, gry w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się 5x w tygodniu.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 20 minut,
– grupy starsze ok. 30 min

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela.

Zajęcia umuzykalniające – rytmiczne

Na zajęciach dzieci poznają świat muzyki. W programie: elementy edukacji muzycznej, gra na instrumentach, nauka piosenek, zabawy muzyczne przy akompaniamencie pianina oraz ćwiczenia rytmiczno-ruchowe sprzyjające prawidłowemu rozwojowi ruchowemu dziecka.

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 15-20 minut,
– grupy starsze ok. 30 min.

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela.

rytmika

Opieka psychologiczna

psychologia

Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. Jest to aspekt, którego nie powinno się zaniedbywać.

Psycholog jest do dyspozycji Rodziców i Nauczycieli w naszej placówce.

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne

Każdego roku nauczyciel logopeda dokonuje diagnozy wszystkich dzieci, celem udzielenia wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

logopeda

Kids’art – warsztaty kreatywnej edukacji plastycznej

kids'art

Zajęcia plastyczne dla dzieci połączone z literaturą, plastyką, rękodziełem i zabawą. Tutaj dzieci tworzą małe dzieła płaskie i przestrzenne, tworzą często coś z niczego. Łączą pracę twórczą z zabawą.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

W ramach projektu organizowane będą prelekcje i pokazy przygotowane przez ludzi, którzy na co dzień wykonują różne zawody np. policjant, muzyk, żołnierz. Spotkania te umożliwią poznanie rzeczywistości w atrakcyjny i twórczy sposób, co wpłynie na kształtowanie właściwego stosunku dzieci do ludzi dorosłych oraz do ich pracy.

Podczas tych spotkań dzieci będą miały okazję do rozmowy z osobami, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces, bądź pełnią ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym, czy politycznym. Do organizacji tych spotkań zapraszamy chętnych rodziców.

ludzie

Zajęcia dodatkowe płatne

Nauka gry na pianinie lub skrzypcach

muzyka

Zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem, prowadzone indywidualnie z dzieckiem.

Czas trwania i częstotliwość lekcji ustala nauczyciel z rodzicem.

Nauka śpiewu

Zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem, prowadzone indywidualnie z dzieckiem.

Czas trwania i częstotliwość lekcji ustala nauczyciel z rodzicem.

śpiew

Taniec towarzyski

taniec

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez Szkołę Tańca Evolution, cała grupa.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 15 min,
– grupy starsze ok. 30 min.

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności
nauczyciela.

Szachy

Zajęcia odbywają się 1x na 2 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 15 min,
– grupy starsze ok. 30 min.

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela.

szachy

Zajęcia sportowe

sport

W trakcie lekcji dzieci rozwijają różne sprawności ruchowe poprzez ćwiczenia, gry i zabawy. Nauczycielka rozwija w dzieciach zamiłowanie do ruchu i sportu.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 15 min,
– grupy starsze ok. 30 min.

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela.

Warsztaty kulinarne

Zajęcia odbywają się 1x w miesiącu. Zajęcia prowadzone w małych grupach.

Czas trwania zajęć:
– grupy młodsze ok. 15 min,
– grupy starsze ok. 30 min.

Wymienione zajęcia prowadzone są dla całej grupy w sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela.

warsztaty kulinarne

Indywidualne porady logopedyczne

logopeda

Zajęcia prowadzone z nauczycielem logopedą, indywidualnie z dzieckiem. Czas trwania i częstotliwość zajęć ustala nauczyciel z rodzicem. Po dokonanej diagnozie rodzic otrzymuje również wskazówki do pracy w domu.