Przedszkole

Jesteśmy publicznym przedszkolem wpisanym na listę placówek oświatowych pod numerem 4422.100. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Nasze lokum znajduje się pomiędzy trzema z krakowskich osiedli, tj. Wola Duchacka, Kurdwanów i Piaski Nowe. Przedszkole otacza duży, zielony plac zabaw, umożliwiający dzieciom aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Przedszkole „Chatka Maluszka” realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową.

Dotychczas do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wykorzystaliśmy następujące programy:

 • „Odkrywam siebie” wyd. MAC EDUKACJA

 • autorski program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym GENKI ENGLISH realizowany przez Szkołę WITTY ENGLISH SCHOOL.

Uzupełnienie realizowanych programów

W zakresie edukacji językowej i przygotowania do nauki czytania i pisania:

 • „Glottodydaktyka” prof. B.Rocławskiego

 • nauka czytania i pisania – integrowanie metod I. Majchrzak, G. Domana

 • Metoda dobrego startu – prof. M. Bogdanowicz

W zakresie edukacji matematycznej:

 • ”Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

W zakresie edukacji ruchowej:

 • zajęcia z tenisa oparte na najnowszym programie nauczania „Tenis 10” propagowanym przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) oraz PZT

 • „Ruch rozwijający” W. Sherborne

 • metoda gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów

 • Pedagogika Zabawy – Klanza

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody oraz formy pracy.

WSPIERAMY SIĘ również ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MARII MONTESSORII , której istotą jest indywidualne podejście do każdego dziecka po to, by mogło rozwijać się według własnych, stworzonych przez siebie planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Nasze przedszkole przygotowało także ofertę zajęć dodatkowych, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka i odkryciu swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy pracy stosowane przez prowadzących pozwalają na wspaniałą zabawę:

 • język angielski – edukacja dwujęzyczna

 • rytmika z umuzykalnieniem

 • nauka tańca

 • warsztaty z różnych mas plastycznych

 • gimnastyka dla Smyka (z elem. korekty)

 • Teatr Małego Aktora

 • Tenis

 • zajęcia MBiologia

 • zajęcia logopedyczne

Język angielski „all the time”!

W przedszkolu „Chatka Maluszka” dzieci mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia. 

Nauczyciele wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego poprzez szeroka gamę gier, zabaw, piosenek, rymowanek oraz historyjek obrazkowych. Ważnym celem naszego programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z nim dziecka. Rozwijamy w ten sposób podstawowe umiejętności, takie jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa.

Kładąc nacisk na rozwój rozumienia mowy, znajomości słownictwa oraz wykształceniu społecznie pożądanych postaw, staramy się jednocześnie zaszczepić w dziecku pozytywne skojarzenia związane z nauką języka obcego, gdyż jest to podstawą jego dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Współpracujemy ze szkołą WITTY ENGLISH SCHOOL, która naucza dzieci metodą Genki English. Jest to metoda bezpodręcznikowa, starannie opracowana i oparta o oprogramowanie multimedialne, które dzieci mogą zobaczyć na dużym ekranie, przez co każda piosenka to „mini kino”, w którym dzieci uczestniczą na każdych zajęciach! Dodatkowo, naukę wspiera język migowy. Dzięki temu uczniowie szybciej zapamiętują słowa, a nawet całe zwroty! Termin Genki wywodzi się z języka Japońskiego i oznacza radość, energię oraz zabawę. Metoda została opracowana przez Richard’a Graham’a i cieszy się ogromną popularnością w 190 krajach.

Oprócz zajęć typowo edukacyjnych, nasi wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach, imprezach i wycieczkach. Tradycją przedszkola są:

 • spotkania z interesującymi ludźmi

 • wyjścia do kina, teatru, muzeum

 • współpraca z innymi przedszkolami oraz domami kultury