Cennik

Żłobek

Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 400 zł.

  • CZESNE: 1390 zł (pomniejszane o dofinansowania)
  • Dofinansowania:
    – dotacja z UMK -> 1,70zł za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku pomnożone przez ilość dni w miesiącu,
    – dofinansowanie wg  Ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (400 zł – informacje na stronie żłobka),
    – dofinansowanie z Programu Maluch +
  • Koszt wyżywienia (catering): 18 zł

Przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach 7.00 – 12.00.

Za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 12.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich (odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – ustawowo).

Przedszkole oferuje catering we współpracy z firmą Gościniec – koszt 18 zł. Catering obsługiwany jest przez rodziców za pomocą aplikacji. Więcej informacji poniżej:
Informacje – catering