Cennik

Żłobek

Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 400 zł.

  • CZESNE: 1950 zł (pomniejszane o dofinansowania)
  • Dofinansowania:
    – dotacja z UMK -> 3,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku pomnożone przez ilość dni w miesiącu,
    – 6,00 zł za godzinę opieki, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
    – dofinansowanie wg  Ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (400 zł – informacje na stronie żłobka)
  • Koszt wyżywienia (catering): 18 zł

Przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach 6:45 – 11:45.

Za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 11:45 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich (odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – ustawowo).

Przedszkole oferuje catering we współpracy z firmą Gościniec – koszt 18 zł. Catering obsługiwany jest przez rodziców za pomocą aplikacji. Więcej informacji poniżej:
Informacje – catering