Zamknięcie obiektów w związku z COVID-19

Drodzy Rodzice,

Działając na podstawie Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i innych form opieki dzieci do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka w Krakowie będą zamknięte na okres dwóch tygodni tj. od 27 marca 2021 r do 11 kwietnia 2021 r. Nauczyciele Przedszkola będą realizować podstawę programową w formie zdalnej, a Panie opiekunki z naszego Żłobka będą wysyłać do Państwa propozycje zajęć dla dzieci. Rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mają prawo wnioskować do Dyrekcji naszej placówki o objęcie ich dziecka opieką. Zapewnimy opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku lub przedszkolu. Informujemy jednak, że catering dowozi do nas tylko obiady.