!! Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka w Krakowie będą zamknięte  do 24 maja 2020r na chwilę obecną. Przedszkole w dalszym ciągu będzie kontynuować zdalną realizację podstawy programowej, a Panie ze żłobka nadal będą wysyłać do Państwa propozycje zajęć dla dzieci. Bardzo Państwu dziękujemy za mailową informacje o frekwencji , często zawierającą Państwa obawy czy plany.

Mam świadomość, na jakie zagrożenia mogą być narażeni nasi podopieczni, pracownicy oraz Rodzice, dlatego razem z Organem Prowadzącym oraz w konsultacji ze specjalistą BHP współpracującym z przedszkolem i żłobkiem, staramy się przygotować placówki pod kontem bezpieczeństwa higienicznego. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, do której kierujemy nurtujące nas pytania i prosimy o wskazówki w rozwiązywaniu problemów(wytyczne GIS). Uważamy, że Rodzice mają prawo do pełnej wiedzy, także w zakresie ryzyka, związanego z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkola i żłobka w okresie pandemii. Przygotowujemy procedury, mające zabezpieczyć nas wszystkich przed narażaniem się na chorobę, oraz nową organizację placówek. Wszystkie procedury, regulaminy, oświadczenia, które zostaną przygotowane będą zamieszczone na naszej stronie www.chatkamaluszka.pl dla Państwa. Informację o planowanym terminie otworzenia Przedszkola i Żłobka w nowym reżimie sanitarnym, podamy Państwu po otrzymaniu uszczegółowionych wytycznych wraz z rekomendacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jednakże nie będzie to wcześniej niż przed 24 maja 2020r.

Z poważaniem
dyr Agnieszka Dennis Dziwisz