Rekrutacja

Przedszkole

UWAGA! Pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej zostanie przesłana mailowo. Rodziców dzieci przyjętych do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i przyniesienie dokumentu do 7 maja 2021r.

Aby wziąć udział w rekrutacji na rok 2021/2022 do Publicznego Przedszkola Chatka Maluszka, należy pobrać i uzupełnić poniższą Kartę zapisu dziecka do przedszkola i dostarczyć do którejkolwiek z naszych placówek opisanych w Karcie, po czym oczekiwać na wyniki rekrutacji. Przypominamy, że nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej!

Karta zapisu dziecka do przedszkola 2021/2022
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Żłobek