Rekrutacja

Przedszkole

Aby wziąć udział w rekrutacji na rok 2021/2022 do Publicznego Przedszkola Chatka Maluszka, należy pobrać i uzupełnić poniższą Kartę zapisu dziecka do przedszkola i dostarczyć do którejkolwiek z naszych placówek opisanych w Karcie, po czym oczekiwać na wyniki rekrutacji. Przypominamy, że nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej!

Karta zapisu dziecka do przedszkola 2021/2022

Żłobek