Przedszkole

Szanowni Państwo

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek Chatka Maluszka w Krakowie będą zamknięte  do 24 maja 2020r na chwilę obecną. Przedszkole w dalszym ciągu będzie kontynuować zdalną realizację podstawy programowej, a Panie ze żłobka nadal będą wysyłać do Państwa propozycje zajęć dla dzieci. Bardzo Państwu dziękujemy za mailową informacje o frekwencji , często zawierającą Państwa obawy czy plany.

Mam świadomość, na jakie zagrożenia mogą być narażeni nasi podopieczni, pracownicy oraz Rodzice, dlatego razem z Organem Prowadzącym oraz w konsultacji ze specjalistą BHP współpracującym z przedszkolem i żłobkiem, staramy się przygotować placówki pod kontem bezpieczeństwa higienicznego. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, do której kierujemy nurtujące nas pytania i prosimy o wskazówki w rozwiązywaniu problemów(wytyczne GIS). Uważamy, że Rodzice mają prawo do pełnej wiedzy, także w zakresie ryzyka, związanego z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkola i żłobka w okresie pandemii. Przygotowujemy procedury, mające zabezpieczyć nas wszystkich przed narażaniem się na chorobę, oraz nową organizację placówek. Wszystkie procedury, regulaminy, oświadczenia, które zostaną przygotowane będą zamieszczone na naszej stronie www.chatkamaluszka.pl dla Państwa. Informację o planowanym terminie otworzenia Przedszkola i Żłobka w nowym reżimie sanitarnym, podamy Państwu po otrzymaniu uszczegółowionych wytycznych wraz z rekomendacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jednakże nie będzie to wcześniej niż przed 24 maja 2020r.

Z poważaniem
dyr Agnieszka Dennis Dziwisz

Jesteśmy publicznym przedszkolem wpisanym na listę placówek oświatowych pod numerem 4422.100. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Nasze lokum znajduje się pomiędzy trzema z krakowskich osiedli, tj. Wola Duchacka, Kurdwanów i Piaski Nowe. Przedszkole otacza duży, zielony plac zabaw, umożliwiający dzieciom aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Przedszkole „Chatka Maluszka” realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową.

Dotychczas do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wykorzystaliśmy następujące programy:

 • „Odkrywam siebie” wyd. MAC EDUKACJA

 • autorski program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym GENKI ENGLISH realizowany przez Szkołę WITTY ENGLISH SCHOOL.

Uzupełnienie realizowanych programów

W zakresie edukacji językowej i przygotowania do nauki czytania i pisania:

 • „Glottodydaktyka” prof. B.Rocławskiego

 • nauka czytania i pisania – integrowanie metod I. Majchrzak, G. Domana

 • Metoda dobrego startu – prof. M. Bogdanowicz

W zakresie edukacji matematycznej:

 • ”Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

W zakresie edukacji ruchowej:

 • zajęcia z tenisa oparte na najnowszym programie nauczania „Tenis 10” propagowanym przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) oraz PZT

 • „Ruch rozwijający” W. Sherborne

 • metoda gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, A.M. Kniessów

 • Pedagogika Zabawy – Klanza

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody oraz formy pracy.

WSPIERAMY SIĘ również ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MARII MONTESSORII , której istotą jest indywidualne podejście do każdego dziecka po to, by mogło rozwijać się według własnych, stworzonych przez siebie planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Nasze przedszkole przygotowało także ofertę zajęć dodatkowych, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka i odkryciu swoich zainteresowań.

Wszystkie zajęcia dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy pracy stosowane przez prowadzących pozwalają na wspaniałą zabawę:

 • język angielski – edukacja dwujęzyczna

 • rytmika z umuzykalnieniem

 • nauka tańca

 • warsztaty z różnych mas plastycznych

 • gimnastyka dla Smyka (z elem. korekty)

 • Teatr Małego Aktora

 • Tenis

 • zajęcia MBiologia

 • zajęcia logopedyczne

Język angielski „all the time”!

W przedszkolu „Chatka Maluszka” dzieci mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia. 

Nauczyciele wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego poprzez szeroka gamę gier, zabaw, piosenek, rymowanek oraz historyjek obrazkowych. Ważnym celem naszego programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z nim dziecka. Rozwijamy w ten sposób podstawowe umiejętności, takie jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość słownictwa.

Kładąc nacisk na rozwój rozumienia mowy, znajomości słownictwa oraz wykształceniu społecznie pożądanych postaw, staramy się jednocześnie zaszczepić w dziecku pozytywne skojarzenia związane z nauką języka obcego, gdyż jest to podstawą jego dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Współpracujemy ze szkołą WITTY ENGLISH SCHOOL, która naucza dzieci metodą Genki English. Jest to metoda bezpodręcznikowa, starannie opracowana i oparta o oprogramowanie multimedialne, które dzieci mogą zobaczyć na dużym ekranie, przez co każda piosenka to „mini kino”, w którym dzieci uczestniczą na każdych zajęciach! Dodatkowo, naukę wspiera język migowy. Dzięki temu uczniowie szybciej zapamiętują słowa, a nawet całe zwroty! Termin Genki wywodzi się z języka Japońskiego i oznacza radość, energię oraz zabawę. Metoda została opracowana przez Richard’a Graham’a i cieszy się ogromną popularnością w 190 krajach.

Oprócz zajęć typowo edukacyjnych, nasi wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach, imprezach i wycieczkach. Tradycją przedszkola są:

 • spotkania z interesującymi ludźmi

 • wyjścia do kina, teatru, muzeum

 • współpraca z innymi przedszkolami oraz domami kultury