Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Harmonogram rekrutacji

  Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 • 10 lutego – 20 lutego 2020r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021r;
 • 24 lutego – 28 lutego 2020r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkole;
 • 02 marca – 31 marca 2020 r. – wydawanie i składanie przez rodziców wniosków wraz z dokumentami    potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 02 marca – 01 kwietnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
 • 24 kwietnia 2020 r. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Ponadto rodzice, którzy podali we wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową;
 • 27 kwietnia – 08 maja 2020 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia . Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w  przedszkolu;
 • 11 maja 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 25 maja –  02 czerwca 2020 r. – wydawanie i składanie przez rodziców wniosków  wraz z dokumentami    potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 25 maja – do 03 czerwca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
 • 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Ponadto rodzice, którzy podali we wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową;
 • 18 czerwca – 25 czerwca 2020 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w  przedszkolu;
 • 26 czerwca 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.