Dokumenty

Znajdą tu Państwo gotowe do wypełnienia wnioski i inne przydatne pliki.

W związku z zaistniałą sytuacją mają Państwo możliwość przesyłania skanów wniosków – Kart zapisu dziecka do przedszkola – na naszą pocztę mailową chatkamaluszka@chatkamaluszka.pl wraz z załącznikami. O oryginały poprosimy później. 
Procedury wprowadzone w związku z COVID-19

Przedszkole

Karta zgłoszenia do rekrutacji na rok 2020/2021
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Żłobek

Karta zapisu dziecka do żłobka Chatka Maluszka