Cennik

Żłobek

Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 370 zł.

  • CZESNE: 1200 zł  (pomniejszane o dotacje z UMK oraz Program Maluch + 2021 co miesiąc)
  • Koszt wyżywienia (catering): 15,00 zł

Przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach 7.00 – 12.00.

Za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 12.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich (odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – ustawowo).