Cennik

Żłobek

Opłata wpisowa jest bezzwrotna i wynosi 370 zł.

  • Koszt czesnego – 10h i więcej : około 650 zł (  po odliczeniu dotacji z UMK i Maluch + )
  • Koszt wyżywienia (catering): 15,00 zł

Można dokonać jednorazowej wpłaty czesnego za cały rok z góry.
Ta opcja pozwala na dodatkowy bonus w wysokości 1 miesiąca gratis.

Przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach 7.00 – 12.00.

Za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 12.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich (odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – ustawowo).